مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

۱ مطلب با موضوع «واحد آموزش :: معرفی برنامه‌های آموزشی» ثبت شده است

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۲، ۰۷:۰۸ ق.ظ

برنامه‌های واحد آموزش


برنامه‌های واحد آموزش مدرسه اهل بیت در سه قالب کلی اجرا می‌شود:

1- برنامه‌های دوره‌ای

این برنامه‌ها که محور اصلی فعالیت‌های آموزشی مدرسه به شمار می‌روند، شامل یک مجموعه کلاس و سیر مطالعاتی مشخص هستند که در دو سطح عمومی و تخصصی ارائه می‌شوند.

محور اصلی این دوره، جزوات روش‌های تدبر در قرآن است که در هر ترم به همراه مطالبی در خصوص مبانی و مهارت‌های خانواده و تربیت ارائه می‌شود.

2- برنامه‌های کلاسی

این برنامه‌ها شامل کلاس‌هایی می‌شوند که با توجه به اهمیت موضوع و لزوم فراگیری مبانی و مهارت‌های مرتبط با آن در طول مدت یک ترم ارائه می‌شوند.

3- برنامه‌های کارگاهی

این برنامه‌ها شامل کارگاه‌هایی است که در دو سطح بنیادی و مهارتی جهت ارائه نگاه ساختاری و یا توانمندی‌های مهارتی در خصوص موضوعات مختلف مرتبط با بحث خانواده و تربیت ارائه می‌شود.

۱۴ خرداد ۹۲ ، ۰۷:۰۸