مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت، واحد خانواده مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران است که به صورت مشخص به موضوع خانواده و تربیت نسل توحیدی می‌پردازد.

فعالیت‌های این مجموعه در سه محور پژوهشی، آموزشی و فرهنگی است.

رئوس فعالیت‌های پژوهشی مدرسه اهل بیت عبارتست از:

     - تبیین ساختار تزکیه و رشد در زندگی فردی و اجتماعی انسان

     - تبیین مبانی و مهارت‌های تعلیم و تربیت در هر یک از دوره‌های رشد

     - تبیین سیر محورهای رشد در طی دوران زندگی انسان

     - تبیین مهارت‌های تعلیم و تزکیه

     - تبیین مهارت‌های تشکیل خانواده قرآنی

رئوس فعالیت‌های آموزشی مدرسه اهل بیت نبوت عبارتست از:

     - آشنایی با روش‌های تدبر در قرآن

     - ختم مفهومی کل قرآن

     - دوره طیب‌شناسی و شناخت فرآیند تمایز (ویژه کودکان تا 6 سال)

     - دوره خیرشناسی و شناخت فرآیند تفکّر (ویژه کودکان مقطع ابتدایی)

     - دوره حسن‌شناسی و شناخت فرآیند تعقل و تزکیه (ویژه نوجوانان مقطع راهنمایی و دبیرستان)

     - دوره ایمان‌شناسی، شناخت فرآیند تقوی و تشکیل خانواده قرآنی (ویژه جوانان 18 تا 25 سال)

     - دوره صدق‌شناسی، شناخت فرآیند برّ، تربیت نسل توحیدی و جریان‌سازی در جامعه (ویژه افراد 25 تا 40 سال)

آدرس مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت:

     بلوار کشاورز - خیابان 16 آذر - نرسیده به خیابان پورسینا - پلاک 25 - طبقه دوم

شماره‌ تماس:

     021-88962724