مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی دوره مقدمات تدبر - تابستان1394:


رویا محققی / رضوانه علایی / سمانه شیرلو / رقیه اسلامی / فاطمه داود پور / ندا پیر کلخوران / حوریه سادات یزدان کشمیری / ریحانه ملکی / پرنیاز عزتی / مریم پگاهی فر / مژگان صلح جو / اکرم مسلمی / فریده جاوید / مریم جاوید / ملیکا مشتاقی / فاطمه سادات حسینی اصل

۹۴/۰۳/۳۰