مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ق.ظ

اطلاعیه آزمون مربیان** مهلت شرکت در آزمون مربیان رشد و بیت جهت شرکت در کارگاه‌های تخصصی تا 30 آبان‌ماه می‌باشد.۹۶/۰۸/۱۳