مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۱۰ ب.ظ

برنامه ترم زمستان 95

* جلسه معارفه و مصاحبه مدرسه اهل‌بیت (علیهم السلام) ویژه شرکت کنندگان دوره مقدمات تدبر روز شنبه 16 بهمن ماه ساعت 11 تا 12:30 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که حضور همگان الزامی بوده و لطفا راس ساعت 11 در مدرسه اهل‌بیت (علیهم السلام) حضور بهم رسانید.


کلیه کلاس های ترم زمستان مدرسه اهل بیت علیهم السلام به غیر از کلاس تدبر در ساحت بیت از 16بهمن برگزار خواهد شد.

* کلاس تدبر در ساحت بیت از 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد.


 

9 - 8

12 - 9

15 - 13

17 - 15

شنبه

 

تدبر در ساحت بیت

(12 - 10)

مقدمات تدبر در قرآن

دوره اول رشد

یکشنبه

ساختار وجودی انسان

روش‌های تفکر در قرآن


مهارت‌های خیرگزینی

(دوره دوم رشد)


دوشنبه

 


 

 

سه شنبه

 

ختم مفهومی قرآن

تدبر سوره‌ای

(16 - 13)

بلوغ عاطفی

(18 - 16)

چهارشنبه

 ساختار وجودی جامعه

تدبر کلمه‌ای

حسن گزینی

(دوره سوم رشد)


تدبر مکی (16 - 13)

 

پنج شنبه

 

 

 

۹۵/۱۱/۰۹