مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ

برنامه ترم زمستان 96


  • کلیه کلاس‌ها در ترم زمستان 96 از شنبه 14 بهمن ماه برگزار خواهد شد.


 

10 - 8

12 - 10

15 - 13

17 - 15

شنبه

مقدمات تدبر در قرآن

خانه‌ای متصل به خانه رسول

تربیت کودک طیب

روش‌های تفکر در قرآن

یکشنبه

 

خانه نورانی (تمام شد)

کارگاه‌های ساختار وجودی انسان و جامعه

 

دوشنبه

تدبر قرآن به قرآن
(12 - 9)

کارگروه تخصصی

کارگروه تخصصی

سه شنبه

 

سلسله کارگاه‌های مهارتی تربیت کودک و نوجوان

کارگروه نوجوان

گروه مباحثه تدبر ادبی

چهارشنبه

کارگروه تخصصی بیت

تدبر کلمه (16 13)

 

پنج شنبه

 

 

کارگروه‌های تخصصی کودک، نوجوان، جوان

تدبر و تفکر نوجوانان
توضیحات:


  • هر یک از کارگاه‌های ساختار وجودی انسان و جامعه به ترتیب در 3 الی 4 جلسه متوالی ارائه خواهدشد.
  • سلسله کارگاه‌های مهارتی تربیت کودک و نوجوان شامل دوره‌های طیب گزینی، خیر گزینی، حسن گزینی برگزار خواهد شد به این ترتیب که بصورت متوالی هر دوره‌ای در 4 الی 5 جلسه ارائه خواهد شد.
  • کارگروه نوجوان: تربیت نیرو تخصصی نوجوان
  • کارگروه‌های تخصصی کودک، نوجوان،جوان و کارگروه تخصصی بیت از طریق فراخوانی که در کانال مجمع مدارس اعلام می‌شود عضو می‌پذیرد و پس از ثبت نام اعضای واجد الشرایط، تاریخ برگزاری جلسات این کارگروه ها به آنها پیامک خواهد شد...
۹۶/۱۱/۰۸