مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸ ق.ظ

برنامه ترم پاییز 97

* کلیه کلاس‌ها (به استثنای اصول ومبانی تدبر در ساحت بیت و دور دوم تخصصی مقدمات تدبر در قرآن و اصول ومبانی دوره اول رشد)در ترم پاییز 97 از شنبه 7 مهرماه برگزار خواهد شد.

* کلاس‌های دور دوم تخصصی مقدمات تدبر در قرآن و اصول ومبانی دوره اول رشد از 16 مهرماه برگزار خواهد شد. توضیحات مربوط به مدرسه اهل بیت علیهم السلام  و دوره‌ها و لینک ثبت نام در پست بعدی ارائه شده است.


_ اسامی گردان‌های فعلی مدرسه اهل بیت علیهم السلام:


*دور اول تخصصی، روش‌های تفکر: سرکارخانم کوچک زاده / گردان حضرت خدیجه سلام الله علیها

*دور دوم تخصصی، مقدمات تدبر در قرآن: سرکارخانم مدنی / گردان حضرت فاطمه سلام الله علیها

*روش‌های تفکر در قرآن: سرکارخانم معظمی / گردان حضرت آسیه سلام الله علیها

*تدبر کلمه‌ای: سرکار خانم خلجی / گردان حضرت زینب سلام الله علیها

*تدبر سوره‌ای: سرکار خانم ادیب / گردان حضرت مریم سلام الله علیها

*تدبر قرآن به قرآن: سرکارخانم شریعتمداری / گردان حضرت معصومه سلام الله علیها


دوره‌ای که اعضای هر گردان لازم است در کنار دوره تدبر در قرآن خود بگذرانند، از قرار زیر است:


* گردان حضرت خدیجه سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر روش‌های تفکر در قرآن، اصول و مبانی تدبر در ساحت بیت را بگذرانند.

* گردان حضرت فاطمه سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر مقدمات تدبر در قرآن، اصول و مبانی تدبر در ساحت بیت و اصول و مبانی دوره اول رشد را بگذرانند.

* گردان حضرت آسیه سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر روش‌های تفکر در قرآن، ساختار وجودی انسان و اصول و مبانی دوره دوم رشد را بگذرانند.
* گردان حضرت زینب سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر تدبر کلمه‌ای، ساختار وجودی انسان و اصول و مبانی بلوغ عقلی را بگذرانند.

* گردان حضرت مریم سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر تدبر سوره‌ای، اصول و مبانی بلوغ عاطفی را بگذرانند.

* گردان حضرت معصومه سلام الله علیها لازم است در ترم جاری علاوه بر تدبر قرآن به قرآن، هر کدام از دوره های رشد یا بیت را که تاکنون نگذرانده‌اند، جبران نمایند. 

10:30 - 8

12 10:30

15 - 13

17 - 15

شنبه

گردان حضرت زینب(سلام الله علیها)

اصول و مبانی بلوغ عقلی

اصول و مبانی بلوغ عاطفی

گردان حضرت مریم(سلام الله علیها)

یکشنبه

ساختاروجودی انسان

اصول و مبانی دوره دوم رشد

گردان حضرت آسیه (سلام الله علیها)

 

دوشنبه

گردان حضرت خدیجه(سلام الله علیها)

اصول و مبانی تدبر در ساحت بیت

مقدمات تدبر در قرآن

اصول و مبانی دوره اول رشد

سه شنبه

دوره تخصصی تدبر مکی

کارگروه مدرسه زبان‌ها

چهارشنبه

 

گردان حضرت معصومه (سلام الله علیها)

پنج شنبه

کارگاه‌های تخصصی تدبر

کارگروه‌ نوجوان

تدبر و تفکر نوجوانان

۹۷/۰۷/۰۲