مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸ ق.ظ

تدبر در ساحت جامعه


انسان در راستای به کمال رسیدنش، زندگیاش را با دیگران آغاز و به سرانجام میرساند. لذا به سرعت مفهوم جمع، جماعت، جمعیت و جامعه برایش ملموس میشود، تا جایی که زن و مرد بودن خود را نیز وابسته به این مفهوم میبیند. بدین ترتیب به ضرورت درمییابد که برای رسیدن به غایت و کمال خود لازم است نقش متقابل خود و جامعه را شناسایی کرده و برای این منظور به غایتی که برای هویت اجتماعی او در نظر گرفته شده است واقف گردد. شناخت نقشهای اجتماعی که انسان از بدو تولد با آن سر و کار دارد، شناسایی روابطی که در اثر مواجهه نقشها پدید می‌آید، آگاهی نسبت به مفهوم حرکت و قیام در اجتماع و انواع آن و سطوح مختلف ارتباطاتی که در اثر آن شکل می‌گیرد، و اطلاع از مفاهیمی چون جمعیت و جامعه که حاصل از ارتباطات، قیامها، حرکتها و نیز روابط جمعیتهاست از لوازم ضروری «تدبر در ساحت جامعه» است.

عناوین فصول کتاب در ادامه مطلب...

فصل اول: تدبّر در عناصر ارتباط

فصل دوم: تدبّر در حرکتهای اجتماعی

فصل سوم: تدبّر در انواع جامعه

فصل چهارم: تدبّر در روابط جوامع

فصل پنجم: تدبّر در حاکمیت دین در جامعه

۹۲/۰۲/۲۳