مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

يكشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳ ق.ظ

تمدید زمان آزمون دوره های رشد و تدبر در ساحت بیت


توجه                                         توجه                                   توجه


آزمون مربیان دوره های رشد و تدبر در ساحت بیت تا 31 شهریور ماه تمدید شد.
۹۶/۰۶/۱۹