مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸ ق.ظ

توچه

یا فاطمه...


جلسه اول دوره مقدمات تدبر در قرآن، روز چهارشنبه 17 بهمن ماه ساعت 1 تا 3 در مدرسه اهل بیت علیهم السلام برگزار می شود. عدم حضور در این جلسه به منزله انصراف از شرکت در دوره می باشد.

۹۷/۱۱/۱۵