مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

... یا محسن بحق الحسن ...

کارگروه نوجوان مدرسه اهل بیت علیهم السلام برگزار می کند

کارگاه مروری بر مباحث رشد 7سال دوم و خیرگزینی و راهکارهای عملیاتی کردن ان در کلاسهای نوجوانان

زمان برگزاری: از
۱۲ تیرماه 4شنبه ها 8تا11

مکان: مدرسه اهل بیت علیهم السلام


تمام شد


۹۸/۰۴/۰۶