مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ

دوره جوان بالنده ویژه مجردها (1)

کارگاه اول:     انسان، رشد، فرازها و فرودها       ساعت 8 تا 11      پنجشنبه 16 مهرماه  

مکان: مدرسه اهل بیت علیهم السلام

۹۴/۰۷/۱۵