مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲ ق.ظ

رشدشناسی


مفهوم رشد در قرآن که با مفهوم عرفی آن بسیار متفاوت است. از یک سو با بلوغ عقلی در ارتباط است و از سوی دیگر با مفاهیمی چون حق، نور،‌ هدایت و نفع حقیقی.

بنابراین شناخت و گزینش آن، که در گرو شناخت و گریز از غی است، رمز حیات حقیقی و غایتی برای تعلیم و تزکیه انسان توسط دین است. همچنین تشخیص و گزینش رشد با چنین مفهومی به عنوان پایه هر گونه خیر فردی و اجتماعی می‌باشد. لذا در این کتاب برای رسیدن به چنین مقصودی سعی شده است تا مفهوم قرآنی رشد از مفهوم عرفی‌ آن تمایز داده شود.

عناوین فصول کتاب در ادامه مطلب...

فصل اول، خَلق و خُلق

فصل دوم، سِیر و صِیر

فصل سوم، نور وظلمت

فصل چهارم هدایت و ضلالت

فصل پنجم، نفع و ضرر

فصل ششم، رشد و غی

۹۲/۰۲/۲۳