مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸ ق.ظ

ساختار وجودی ناس

ساختار وجودی ناس همانند ساختار وجودی انسان دارای هویتی با مؤلفه‌های مشخص، نظاممند و غایت‌مدار است که در صورت هدایت آن توسط مصلح واقعی به سمت صلاح و فلاح جاودانه با همان هویت جمعی سوق می‌یابد و اگر به امامت مصلح حقیقی درنیاید چاره‌ای جز نابودی و هلاکت نخواهد داشت. در این کتاب سعی شده ضمن تبیین ساختار وجودی جامعه و معرفی مؤلفه‌های آن، مراحل رشد و هدایت هر جمعی را در جملاتی کوتاه، مستند به آیات و روایات بیان نماید.

عناوین فصول کتاب در ادامه مطلب...

درس اول: ساختار وجودی انسان و ناس

درس دوم: عناصر تشکیل دهنده زندگی اجتماعی

درس سوم: بیت یا خانواده

درس چهارم: رَحِم و ارحام

درس پنجم: انواع روابط و حرکتهای اجتماعی

درس ششم: میزان در حرکتهای اجتماعی

درس هفتم: علم در ساحت جامعه

درس هشتم: اقتدار و امنیت اجتماعی

درس نهم: خصلتهای اجتماعی

درس دهم: مقاصد اجتماعی

درس یازدهم: بروزات اجتماعی

درس دوازدهم: امّت و عزم

درس سیزدهم: امام و حاکمیت

درس چهاردهم: مراحل رشد و کمال جامعه

۹۲/۰۲/۲۳