مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ

سایت پیوند توحیدی

جهت دریافت فایل مکتوب کارگاه های ا پیوند توحیدی،

به سایت زیر مراجعه نمایید:


peyvandetohidi.blog.ir۹۳/۱۱/۲۱