مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ

سلسله کارگاه‌های خانوادگانه 4


کارگاه چهارم:  ادامه پرورش حواس پنجگانه از دوسالگی تا تکلم        ساعت 8 تا 11     پنجشنبه 5 شهریور

۹۴/۰۶/۰۳