مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۳۲ ب.ظ

سلسله کارگاه‌های خانوادگانه 5


کارگاه پنجم:  پرورش نطق و کلام در کودک        ساعت 8 تا 11     پنجشنبه 12 شهریور

۹۴/۰۶/۱۰