مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۲۹ ق.ظ

سلسله کارگاه‌های خانوادگانه 2


کارگاه دوم:     مهارت‌های بازی       ساعت 8 تا 10:30      پنجشنبه 15 مرداد

۹۴/۰۵/۱۴