مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

سه شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳ ق.ظ

سلسله کارگاه‌های خانوادگانه 3


کارگاه سوم:    پرورش حواس پنجگانه در هفت سال اول       ساعت 8 تا 10:30        پنجشنبه 29 مرداد

۹۴/۰۵/۲۷