مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۴:۱۸ ب.ظ

سلسله کارگاه‌های خانوادگانه 6


کارگاه ششم: ادامه پرورش نطق و کلام در کودک به همراه پرسش و پاسخ   ساعت 8 تا 11   پنجشنبه 19 شهریور

۹۴/۰۶/۱۸