مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

يكشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۴۸ ق.ظ

سلسله کارگاه‌های ساختار وجودی جامعه

یا فاطمه

کارگاه یک جلسه‌ای «ساختار وجودی جامعه»    یکشنبه    15 مردادماه   ساعت 14 تا 18

 

این کارگاه جهت آشنایی اجمالی و سریع قرآن پژوهان با مولفه‌های ساختار وجودی جامعه از منظر قرآن می‌باشد.

 

در هفته‌های بعد در راستای کارگاه اول، کارگاه‌هایی جهت توانمندکردن برای  تحلیل سوره‌ها از منظر ساختار وجودی در نظر گرفته شده است.


۹۶/۰۵/۱۵