مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰ ق.ظ

طیب و خبیث شناسی


این کتاب به معناشناسی طیب و خبیث پرداخته و سعی می‌کند این حقیقت را که یکی از محورهای رشد به شمار می‌رود، با مجموعه مولفه‌های شکل دهنده آن تبیین نماید.

۹۲/۰۲/۲۳