مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳ ق.ظ

فرآیندشناسی تمایز در انسان


اولین محور از محورهای رشد طیب و خبیث است. فعال شدن این محور در انسان نیازمند برخوردای قدرت تمایز در انسان و شکوفایی آن است. تحقیق حاضر سعی دارد فرآیند فعال شدن و شکوفایی تمایز را در دوره‌های مختلف رشد انسان تبیین نماید.

۹۲/۰۲/۲۳