مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳ ق.ظ

فرآیندشناسی رشد


فرآیند رشد در ساحت فرد و جامعه، به چگونگی تبدیل نعمت‌ها به نور و خروج از ظلمات اشاره دارد و در بستر زندگی روزمره انسان اتفاق می‌افتد. در این فرآیند مقصد از آینده به حال و از نسیه به نقد تبدیل شده و حق به عنوان محور زندگی، جهت هر حرکت و سیری را مشخص می‌کند. ولیّ الهی در این زندگی شاخص حق بوده و خیر و ترجیح و اختیار پسزمینه هر باور و رفتاری است. در این صورت پس از گذشت هر روز از زندگی پر افتخار انسان و جامعه، طیبات، خیرات، حسنات، علم و حکمت و ایمان و صدق جاری می‌شود و انسان به سلام و صلاح ابدی دست می‌یابد.

عناوین فصول کتاب در ادامه مطلب...

فصل اول،‌ مقصدشناسی

فصل دوم، ولیّ‌شناسی

فصل سوم، حق‌شناسی

فصل چهارم، خیرگزینی

فصل پنجم،‌ بلوغ‌شناسی

فصل ششم، خودشناسی رشد

فصل هفتم، غیّ‌گریزی

فصل هشتم،‌ ولیّ‌گزینی

فصل نهم، دینداری

فصل دهم، ارزیابی از رشد

فصل یازدهم، آثار و نشانه‌های رشد

۹۲/۰۲/۲۳