مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد و آل محمد


نظر به اتمام ثبت نام بانوان گرامی دوره اول پیوند توحیدی؛ جهت شرکت در دوره بعدی پیوند توحیدی، نسبت به تکمیل لینک «پیش ثبت نام» اقدام نمایید.فرم پیش ثبت نام آمادگی پیوند توحیدی (خواهران)ا۹۳/۱۱/۱۵