مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴ ق.ظ

لباسی برای ازدواج


یکی از محورهای مهم در بحث خانواده قرآنی، نقش لباس بودن زن و مرد در زندگی خانوادگی است. تحقیق حاضر سعی دارد ضمن معناشناسی این مولفه، مهمترین مهارت‌های شکل‌گیری آن در زندگی را بیان کند.

۹۲/۰۲/۲۳