مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۲۷ ق.ظ

معرفی محورهای پژوهشی


فعالیت واحد پژوهش در چهار محور کلی برنامه‌ریزی شده و در حال پیگیری است:

1- مطالعات بنیادی و ساختار شناسی

2- راهبردها و مهارت‌های هر یک از دوره‌های رشد

3- فرآیندشناسی فعال شدن محورهای رشد

4- راهبردها و مهارت‌های هر یک از مولفه‌های رشد

شرح مفصل‌تری از این چهار محور را می‌توانید در ادامه مطلب مطالعه نمایید:

پیش از هر چیز فعالیت پژوهشی در حوزه موضوع خانواده و تعلیم و تربیت نیازمند ترسیم یک ساختار بنایادی برای آن موضوع است تا ضمن شناساندن ابعاد و منظرهای مختلف آن، امکان ترسیم نقشه راه پژوهش را فراهم نماید. بر این اساس نخست مطالعات بنیادی و ساختار شناسی در دستور کار قرار گرفته و طی مدت سه سال عناوینی چون:

تدبر؛ چیستی، چرایی و چگونگی

عناصر ساختار وجودی انسان

آشنایی با ساختار وجودی عقل

رشدشناسی

فرآیندشناسی رشد

فرآیندشناسی حجت

فرآیندشناسی حکمت

تدبر در ساخت جامعه

عناصر ساختار وجودی جامعه

تفکر اجتماعی

و ...

تألیف شدند. بر این اساس با روشن شدن دوره‌های رشد در جریان زندگی انسان، محورهای رشد به عنوان رئوس معارفی که می‌بایست در وجود انسان نهادینه شود و همچنین مولفه‌های سازنده رشد و تعلیم و تربیت، فعالیت‌های پژوهشی در راستای چهار محور فوق الذکر ساماندهی شده و در حال پیگیری است.

شرح دقیق‌تر هر یک از این عناوین را می‌توانید در بخش تحقیقات انجام شده و پژوهش‌های در حال تحقیق مشاهده نمایید.

۹۲/۰۲/۱۶