مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

چهارشنبه, ۸ مهر ۱۳۹۴، ۰۶:۰۱ ق.ظ

معرفی کارگاههای خانوادگانه

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی کارگاه های خانوادگانه

طرح ارتقای کیفیت سبک زندگی

 این کارگاه ها به منظور ارتقای سطح اطلاعات عمومی خانواده ها طراحی شده اند. این طرح در مدرسه اهل بیت برگزار می شود.

در تمامی کارگاه ها شاخصه های مهم و حقیقی از منظر قرآن و روایات به صورت مهارتی ارائه می شوند تا فرد به مهمات و ضروریات رشد خود در دوره های مختلف و آنچه برای آن مرحله از زندگی پیش رو نیاز دارد آگاهی یابد و بتواند با جبران نقص ها و کمبودهای خود در دوره های قبل به مرحله بعدی با کیفیت مطلوبی وارد شود.

این موضوعات در یک جلسه, در بازه زمانی بین 3 تا 5 ساعت برگزار می شوند. این جلسات همراه یا بدون ارائه مشاوره به شرکت کنندگان در مورد موضوع کارگاه خواهد بود.

مخاطبان این کارگاه ها می توانند زنان به صورت اختصاصی, مردان به صورت اختصاصی و همسران به صورت مشترک مگر در برخی عناوین خاص (مهارتهای زناشویی) باشند.

موضوعاتی که به صورت تک جلسه با موضوعات مرتبط با خانواده ویژه بانوان برگزار می شوند عبارتند از:

دوره ویژه مجردها: (دوره جوان ایمانی) (دوره جوان بالنده) 

هفته اول. انسان, رشد, فرازها و فرودها: در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد تا مخاطب با شناخت مؤلفه های اصلی رشد در هر دوره و نشانه های آنها, خود را محک بزند و حلقه های مفقوده دوره های رشد خود را با مهارتهایی که ارائه می شود جبران کند تا به سطح مطلوب آمادگی برای ازدواج دست یابد.

هفته دوم. شاخصه های جوان شکوفا و بالنده: در این کارگاه کتاب سوم و  چهارم از این مجموعه شش جلدی که به بررسی ویژگیها و اختصاصات سنین نوجوانی و جوانی می پردازد مورد بحث واقع می شود.

 هفته سوم. زن و مرد, شباهتها و تفاوتها: در این کارگاه بر اساس ساختار وجودی شباهتها و تفاوتهای میان زن و مرد که باید که به صورت ویژه در خانواده باید مورد توجه قرار گیرند, بیان می شوند.

هفته چهارم. رشد یافتگی و بلوغ, لازمه ازدواج: در این کارگاه انواع بلوغی که فرد برای رسیدن به ازدواجی مطلوب به آنها نیازمند است بر اساس ملاکها و شاخصه ها مورد بررسی واقع می شوند.

هفته پنجم. معیارهای انتخاب همسر: در این کارگاه ملاک ها و شاخصه های قرآنی که فرد را در انتخاب فردی مناسب برای ازدواج راهنمایی می کنند به صورت راهبردی و مهارتی ارائه می شوند تا فرد بتواند پرسشنامه مناسب برای خود را که به او شناخت دقیقی از خواستگار می دهد تهیه نموده به انتخابی دقیق و مفید دست یابد.

دوره ویژه متاهلین: (دوره اهل بیت نور) (دوره خانواده شکوفا)

این دوره ویژه افرادی است که تازه ازدواج کرده اند و یا در ابتدای ازدواج به سر می برند یا دوران عقد را سپری می کنند.

هفته اول. انسان, رشد, فرازها و فرودها: در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد. (مشابه دوره مجردها)

هفته دوم. شکوفا شدن در قلب خانه (بررسی سیر رشد زوجین در کنار هم):  در این کارگاه فرد با ظرفیتهایی که به واسطه ازدواج باید در او فعال شود آشنا می شود تا به واسطه شاخص های ارائه شده تحقق یا عدم تحقق آنها را در خود تشخیص دهد و در صورت عدم وجدان این شاخص ها به واسطه مهارتهای ارائه شده بتواند این ظرفیت ها را در خود فعال کند و به زندگی مطلوبی با سطح کیفی بالا دست یابد.

هفته سوم. بلوغ همسر بودن (بررسی بلوغ لازم برای همسر بودن در زندگی مشترک): در این کارگاه به موضوع بلوغ از این دریچه که بعد از ازدواج بلوغ لازم برای تداوم و حفظ زوجیت چیست نگریسته می شود.

هفته چهارم. مهارتهای زناشویی (بررسی مهارتهای لازم برای ارتقای کیفیت روابط خصوصی):

هفته پنجم. فرزند نشانه عشق ورزی (بررسی آمادگی های لازم برای حضور فرزند):

دوره ویژه مادران: (دوره حضرت فاطمه زهرا)

هفته اول. انسان, رشد, فرازها و فرودها (بررسی شاخصه ها, امکانات, دستاوردها و آسیب های انسان در هر دوره از رشد): در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد.(مشابه دوره مجردها)

هفته دوم. کودک خردسال من 1(بررسی مهارتهای تربیت فرزند در 1 تا 3 سالگی): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 1 تا 3 سالگی به صورت مهارتی پرداخته می شود.

نکته. این کارگاه خود قابلیت تفکیک به عناوین خاص تر را داراست. این عناوین عبارتند از:

یک. کارگاه پرورش توانمندیهای حسی کودک (بررسی مهارتی بازی های پرورش دهنده حواس کودک که شامل عناوین بازیهای پرورش دهنده بینایی, بازیهای پرروش دهنده شنوایی, بازیهای پرورش دهنده بویایی- چشایی, بازیهای پرورش دهنده لمس می شود.)

دو. کارگاه پرروش توانمندیهای حرکتی کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده اعضای حرکتی کودک)

سه. کارگاه پرورش توانمندیهای گفتاری کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده قدرت تکلم در کودک)

چهار. کارگاه پرورش توانمندیهای احساسی کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده احساسات و عواطف کودک)

هفته سوم. کودک خردسال من 2 (بررسی مهارتهای تربیت فرزند در 4 تا 7): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 4 تا 7 سالگی به صورت مهارتی می پردازد.

نکته. این کارگاه خود قابلیت تفکیک به عناوین خاص تر را داراست. این عناوین عبارتند از:

یک. کارگاه پرورش توانمندیهای حسی کودک (بررسی مهارتی بازی های پرورش دهنده حواس کودک که شامل عناوین بازیهای پرورش دهنده بینایی, بازیهای پرروش دهنده شنوایی, بازیهای پرورش دهنده بویایی- چشایی, بازیهای پرورش دهنده لمس می شود.)

دو. کارگاه پرروش توانمندیهای حرکتی کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده اعضای حرکتی کودک)

سه. کارگاه پرورش توانمندیهای گفتاری کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده قدرت تکلم در کودک)

چهار. کارگاه پرورش توانمندیهای احساسی کودک (بررسی مهارتی بازیهای پرورش دهنده احساسات و عواطف کودک)

هفته چهارم. دانش آموز کوچک من (بررسی مهارتهای تربیت فرزند در 8 تا 12 سالگی): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 8 تا 12 سالگی به صورت مهارتی می پردازد.

نکته. این کارگاه خود قابلیت تفکیک به عناوین خاص تر را داراست. این عناوین عبارتند از:

یک. کارگاه پرورش تفکر مشاهده ای در کودک (مهارتهای پروش تفکر کودک توسط دیدن)

دو. کارگاه پرورش تفکر شنیداری در کودک (مهارتهای پرورش تفکر کودک توسط شنیدن)

سه. کارگاه پرورش تفکر انتزاعی در کودک (مهارتهای پرورش قدرت تخیل کودک)

چهار. کارگاه پرورش تفکر پرسشی در کودک (مهارتهای پرورش قدرت پرسش گری کودک)

پنج. کارگاه پرورش تفکر اجتماعی در کودک (مهارتهای پرورش قدرت تفکر جمعی کودک)

شش. کارگاه پرورش تفکر قرآنی در کودک (مهارتهای پرورش تفکر در قرآن برای کودک)

هفته پنجم: نوجوان پویای من (بررسی مهارتهای تربیت فرزند در 13 تا 17 سالگی): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 13 تا 17 سالگی به صورت مهارتی می پردازد.

نکته. این کارگاه خود قابلیت تفکیک به عناوین خاص تر را داراست. این عناوین عبارتند از:

یک. کارگاه آموزشی آداب رجوع به حجت (آموزش شاخص داشتن برای انجام کارها به نوجوانان)

دو. کارگاه آموزشی آداب دست یابی به معرفت و حکمت (آموزش اشتیاق و علاقه مندی به علم آموزی برای نوجوانان)

سه. کارگاه آموزشی آداب شکر نعمت (آموزش نحوه استفاده صحیح از امکانات و دارایی ها به نوجوانان)

چهار. کارگاه آموزشی آداب اطاعت و عبادت (آموزش اشتیاق و اقبال به تبعیت و عبودیت برای نوجوانان)

پنج. کارگاه آموزشی آداب روابط (آموزش مهارتهای ارتباط با گروه های مختلف برای نوجوانان)

هفته ششم. من و تو, والدینی شایسته (بررسی شاخصه ها, امکانات, دست آوردها و آسیب های دوره های چهارم و پنجم رشد): در این کارگاه به موضوع ویژگیها و شاخصه های والدین مطلوب به تفکیک پدر و مادر پرداخته می شود. این کارگاه نیز مهارتی است.

هفته هفتم. بلوغی دیگر برای پدر و مادر بودن (بررسی بلوغ لازم برای فرزند آوری): در این کارگاه به بلوغی که همسران برای رشد و تربیت فرزندی صالح نیازمندند به صورت مهارتی پرداخته می شود.

هفته هشتم. دختران من, پسران من (بررسی شباهت ها و تفاوت های تربیتی دختر و پسر) : در این به موضوع اشتراکات و اختلافات تربیتی دختر و پسر پرداخته می شود.


شروع کارگاهها از 16 مهرماه

*جهت اطلاع از تغییرات برنامه کارگاه‌ها عدد 221 را به سامانه مدرسه 500024207 پیامک کرده و یا با شماره‌های 88962724 و 88968309 تماس بگیرید.

 

۹۴/۰۷/۰۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی