مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

يكشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۳۵ ق.ظ

معرفی کارگاه های خانوادگانه

این کارگاه ها به منظور ارتقای سطح اطلاعات عمومی مخاطبان موضوع خانواده طراحی شده اند. این طرح در مدرسه اهل بیت برگزار می شود.

موضوعاتی که به صورت تک جلسه با موضوعات مرتبط با خانواده ویژه بانوان برگزار می شوند عبارتند از:

 

دوره ویژه مجردها:

هفته اول. ارایه اجمالی دوره های رشد: در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

هفته دوم. دوره های سوم و چهارم رشد: در این کارگاه کتاب سوم و  چهارم از این مجموعه شش جلدی که به بررسی ویژگیها و اختصاصات سنین نوجوانی و جوانی می پردازد مورد بحث واقع می شود.

هفته سوم. شباهتها و تفاوتهای زن و مرد: در این کارگاه بر اساس ساختار وجودی شباهتها و تفاوتهای میان زن و مرد که باید که به صورت ویژه در خانواده باید مورد توجه قرار گیرند, بیان می شوند.

هفته چهارم. بلوغ لازم برای ازدواج: در این کارگاه انواع بلوغی که فرد برای رسیدن به ازدواجی مطلوب به آنها نیازمند است بر اساس ملاکها و شاخصه ها مورد بررسی واقع می شوند.

هفته پنجم. معیارهای انتخاب همسر: در این کارگاه ملاک ها و شاخصه های قرآنی که فرد را در انتخاب فردی مناسب برای ازدواج راهنمایی می کنند به صورت راهبردی و مهارتی ارائه می شوند.

 

دوره ویژه متاهلین:

این دوره ویژه افرادی است که تازه ازدواج کرده اند و یا در ابتدای ازدواج به سر می برند یا دوران عقد را سپری می کنند.

هفته اول. ارایه اجمالی دوره های رشد: در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

هفته دوم. همسران: این کارگاه به بررسی موضوع زوجیت و مراتب آن مبتنی بر ساختار وجودی انسان می پردازد و سعی در تبیین این موضوع دارد که به واسطه تحقق زوجیت چه آثاری برای زوجین رخ نمایی می کند.

هفته سوم. بلوغ لازم برای زوجیت: در این کارگاه به موضوع بلوغ از این دریچه که بعد از ازدواج بلوغ لازم  برای تداوم و حفظ زوجیت چیست نگریسته می شود.

هفته چهارم. مهارتهای  زناشویی: این کارگاه مهارتی به مهارتهایی که به وجه کیفی سطوح سه گانه ابتدایی زوجیت (غریزی, سکونت, فرزندآوری) را ارتقا می دهد اشاره دارد. این کارگاه نیز مبتنی بر ساختار وجودی ارائه می شود.

هفته پنجم. فرزند: در این کارگاه به موضوع فرزند با غایت ایجاد آمادگی برای  زوجین برای فرزند آوری نگریسته می شود و در حد امکان به تفکیک جنسیت بررسی می شود.

 

دوره ویژه مادران

هفته اول. ارایه اجمالی دوره های رشد: در این کارگاه کتب شش گانه رشد به صورت کلی در حد تبیین مولفه ها و شاخصه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

هفته دوم. فرزند (دوره اول رشد): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 1 تا 3 سالگی به صورت مهارتی پرداخته می شود.

هفته سوم. فرزند (دوره دوم رشد): در این کارگاه به موضوع فرزند در سنین 4 تا 14 سالگی به صورت مهارتی می پردازد.

هفته چهارم. والدین ( دوره های چهارم و پنجم رشد ): در این کارگاه به موضوع ویژگیها و شاخصه های والدین مطلوب به تفکیک پدر و مادر پرداخته می شود. این کارگاه نیز مهارتی است.

هفته پنجم. بلوغ لازم برای فرزندآوری: در این کارگاه به بلوغی که همسران برای رشد و تربیت فرزندی صالح نیازمندند به صورت مهارتی پرداخته می شود.

۹۳/۰۶/۰۲