مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

یا فاطمه

مدرسه اهل‌بیت‌(علیهم‌السلام) در نظر دارد جهت شناسایی، ساماندهی و برنامه‌ریزی تقویت مربیان مدرسه اهل‌بیت(علیهم‌السلام) در حوزه تربیت کودک و نوجوان و مهارت‌های خانواده اقدام به برگزاری آزمون مربیان نماید.

برای شرکت در آزمون پس از تعیین حوزه و سطح مورد نظر خود با توجه به سطوح و منابع آزمون به لینک ثبت نام مراجعه نموده و ثبت‌نام نمایید.

زمان برگزاری آزمون نیمه اول شهریور ماه می‌باشد.

زمان دقیق برگزاری آزمون از طریق همین وبلاگ به اطلاع شرکت‌کنندگان خواهد رسید.

حوزه ها و سطوح آزمون مربیان رشد و خانواده و منابع آزمون

1.       حوزه تربیت کودک

سطح

منابع آزمون

سطح1

کتاب تربیت کودک با رویکرد طیب گزینی کتاب خیرگزینی

 

سطح 2

منابع سطح 1+ کتب رشد 1و 2

 

سطح 3

منابع سطوح 1و2+ کتب فرآیندشناسی و نظام‌سازی طیب و خیر+ کتاب بلوغ عاطفی+ تدبر دوره عمومی

 

سطح 4

منابع سطوح 1و2و3+ توان استخراج یک موضوع از سوره

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

 

سطح 5

منابع سطوح 1 و 2 و 3+ کتب تدبر عمومی+ تدبر روایی و ادبی

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

 

 

2.       حوزه تربیت نوجوان

سطح

منابع آزمون

سطح 1

کتب خیرگزینی + حسن گزینی

سطح 2

منابع سطح 1+ رشد 2و3

سطح 3

منابع سطوح 1و 2+ کتب فرآیندشناسی و نظام‌سازی خیر و حسن+ تدبر دوره عمومی

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

سطح 4

منابع غیر تدبری سطوح 1و2و3+ توان استخراج یک موضوع از سور قرآن

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

سطح 5

منابع سطوح 1 و 2 و 3+ کتب تدبر عمومی+ تدبر روایی و ادبی

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

 

3.       حوزه مهارت‌های خانواده

سطح

منابع آزمون

سطح1

بلوغ باهم بودن+ کتاب بیت

سطح 2

منابع سطح 1+ رشد4

سطح 3

منابع سطح 1و2+ کتاب فرآیندشناسی و نظام سازی ایمان+ تدبر دوره عمومی

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

سطح 4

منابع غیر تدبری سطوح 1و2و3+ توان استخراج موضوع مرتبط از سوره

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه

سطح 5

منابع سطوح 1و2و3+ تدبر دوره عمومی، تدبر روایی و ادبی

آشنایی با اصول و کلیات: کتب رشدشناسی و فرآیند شناسی رشد و تفکر اجتماعی و آسیب‌ها

آشنایی با مولفه‌ها: کتب ساختار انسان و ناس و جامعه


لینک ثبت نام:

 

۹۶/۰۴/۱۷