مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت

آشنایی با روشهای تدبر در قرآن، ختم مفهومی کل قرآن، مبانی و مهارتهای خانواده قرآنی، تربیت نسل توحیدی، تدوین نظام جامع تعلیم و تربیت، تربیت مربیان و معلمان

دوشنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۱۶ ق.ظ

واحد پژوهش


واحد پژوهش مدرسه دانشجویی اهل بیت نبوت سعی دارد ساختار، مبانی و مهارت‌های تعلیم و تربیت را مبتنی بر قرآن و روایات و ادعیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام استخراج نموده و به صورت مدون و مستند منتشر نماید.

۹۲/۰۲/۱۶